Bemutatkozás

Ebben a modulban az elektronikus közigazgatással kapcsolatos legfontosabb szabályozási dokumentumok gyűjteményét találja. A jogszabályok kötelező jellegű előírásokat fogalmaznak meg, míg az állami irányítás egyéb jogi eszközei az alárendelt szervek, szervezeti egységek számára jelentenek kötelező előírásokat, vagy egyéb, szigorú értelemben véve nem kötelező iránymutatásokat. Az ajánlások és szabványok – szemben a viszonylag ritkábban változó, precíz, konkrét technológiát vagy megoldást előíró normát nem tartalmazó jogszabályokkal – rugalmasan és gyorsan alakíthatók a technológia fejlődéséhez igazítva, így részletes és konkrét műszaki útmutatást nyújthatnak az elektronikus közigazgatási fejlesztésekhez.

A „Jogszabályok" aloldalon az elektronikus közigazgatás működését, fejlődését meghatározó külföldi és hazai jogszabályok, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek gyűjteménye jelenik meg.
Az „Ajánlások" aloldalon a hatékony, szolgáltató közigazgatás megvalósítását, az intézmények, folyamatok összhangjának megteremtését, a különböző adatbázisok konszolidációját, a szolgáltatások újraszervezésével a minőség javítását elősegítő fontosabb külföldi és hazai ajánlások találhatók.
A „Szabványok" aloldalon pedig az elektronikus közigazgatási fejlesztések egységeségét elősegítő nemzetközi, európai és nemzeti szabványok gyűjteménye érhető el.

A modul tartalmát a felhasználók folyamatosan bővíthetik. Az általános dokumentumfeltöltő használatával az elektronikus közigazgatás működése, fejlesztése szempontjából releváns jogszabályokat, ajánlásokat és szabványokat tölthetnek fel az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező felhasználók a „normatív szöveg" menüpont alatt a megfelelő típus kiválasztását követően.

Az elektronikus közigazgatással kapcsolatos jogszabály-, illetve ajánlástervezetek nyílt vagy zártkörű megvitatására a Fórum funkción belül van lehetőség, Téma (topic) indításával. A Téma-nyitáshoz ügyfélkapu regisztráció szükséges.

Találatok

  • 45 találat
Cím Típusa Megjelenés dátuma
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Törvény (tv.) 2018.

A törvény összefoglalja a személyes adatok védelmével, a közérdekű adatok megismerésével, közzétételével kapcsolatos szabályokat. Az adatkezelők jogkövető magatartásának kikényszerítésére a törvény rendelkezik a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság felállításáról, működéséről,

85-2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól Rendelet 2018.

Az új kormányrendelet meghatározza az elektronikus ügyintézés új részletes szabályait. A rendelet általános rendelkezéseket tartalmaz, majd meghatározza az elektronikus ügyintézés feltételeit, az elektronikus kapcsolattartás szabályait, az ügyintézési rendelkezéseket, az azonosítási

84-2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről Rendelet 2018.

Az új kormányrendelet az ügyfél számára nyújtott hatósági szolgáltatás nyújtására a Magyar Posta Zrt.-t, és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki. Kijelöli továbbá az elektronikus ügyintézési felügyeletet

83-2012. (IV. 21.) Korm. Rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról Rendelet 2018.

Az új Korm. rendelet hatálya kiterjed a közigazgatási elektronikus szolgáltatásokra, azok működtetőire, üzemeltetőire, a közigazgatási elektronikus szolgáltatások nyújtásában részt vevő szervezetekre és személyekre, valamint a közigazgatási elektronikus szolgáltatások igénybe vevőire.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról szóló 82-2012. (IV. 21.) Korm. rendelet Rendelet 2018.

A kormányrendelet négy meglévő kormányrendeletet módosít az új elektronikus ügyintézésről szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően. Módosul tehát az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló