nyomtatás Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program

Feltöltő: Rendszeradminisztrátor Jun 14, 2011

Utolsó módosítás: Rendszeradminisztrátor Jun 14, 2011 (változások)

ugrás a metadatokhoz

Metaadatlap

Típus: stratégia, szakpolitika / program
Főcím: Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
Alcím: „A Haza üdvére és a Köz szolgálatában”
Rövidített cím: MP , Magyary Program
Dokumentum verziószáma: MP 11.0
Létrehozó személy: Dr. Navracsics Tibor
Szerkesztő: Dr. Gál András Levente
Kiadó Intézmény: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Azonosító: http:/­/­www.­kormany.­hu/­download/­8/­d0/­40000/­Magyary%20K%C3%B6zigazgat%C3%A1s-­fejleszt%C3%A9si%20Program.­pdf
Forrás: http:/­/­www.­kormany.­hu/­
Létrehozás dátuma: 2011-06-10
Megjelentetve: 2011-06-10
Terjedelem: 55 oldal
Formátum: PDF (.pdf)
Tárgyszó: adminisztratív terhek csökkentése , dereguláció , e-közigazgatás , életpálya , esélyegyenlőség , feladatkataszter , kormányablak , korrupció felszámolása , közbeszerzés , közigazgatás-fejlesztési stratégia , közigazgatás hatékonysága , közigazgatási eljárás , minőségi jogalkotás , partnerség , szervezetfejlesztés
Leírás:
A Kormány a jó állam megteremtése érdekében három jelentős igazgatási programot indít 2011-ben, igazodva az állam alkotmányos szerkezetéhez: az igazságügyi, az önkormányzati reformot és a Magyary Programot. Az utóbbi maga a közigazgatás megújításának ad keretet, határozza meg céljait, a célok eléréséhez szükséges beavatkozási területeket és intézkedéseket.A Magyary Program az egész közigazgatás fejlesztését célozza, de azon belül is elsősorban a központi közigazgatást, az államigazgatást vonja fókuszába, noha egyes intézkedései hozzájárulnak az igazságügyi és az önkormányzati szervezet és emberi erőforrások fejlesztéséhez.Az önkormányzati reform a Magyary Program területi államigazgatási részével áll a legszorosabb összefüggésben, hiszen átszabásra kerül az államigazgatási feladatok – eddig részben az önkormányzatok által végzett – elintézésének szervezeti és eljárási rendje, és ezzel összefüggésben átértékelésre került a helyi közügyek rendszere.
Tartalomjegyzék:

BEVEZETŐ
1. A MAGYARY PROGRAM FOGALMA
1.1. A Magyary Program műfaja
1.1.1. A Magyary Program helye
1.1.2. A Magyary Program sajátosságai
1.1.3. A Magyary Programot fejlesztő intézményrendszer
1.2. A magyar közigazgatás helyzete
1.2.1. A közigazgatás válságának elemei
1.2.2. Nemzetközi közigazgatási felmérések
1.2.3. A közigazgatás önképe (történelmi előzmények)
1.3. A közigazgatás-fejlesztés külföldi irányai
2. A MAGYARY PROGRAM CÉLTÉTELEZÉSE
2.1 A Haza Üdvére és a Köz Szolgálatában
2.2. Átfogó cél: a hatékony nemzeti közigazgatás
2.2.1. A hatékonyság fogalma
2.2.2. A nemzeti jelleg
2.2.3. A közigazgatás fogalma
2.2.4. A célrendszer felépítése
3. A MAGYARY PROGRAM BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI
3.1. Szervezet
3.1.1. A közigazgatás szervezetének fogalma és egyszerűsítése
3.1.2. Állami szervezeti kataszter és teljes körű szervezeti megújítás
3.1.3. Elégséges felszerelés: az Ereky Terv
3.2. Feladat
3.2.1. A közigazgatás feladatának fogalma
3.2.2. Az állami feladatkataszter
3.2.3. A formai és tartalmi dereguláció
3.2.4. A közigazgatási stratégiaalkotás megújítása
3.2.5. Az átfogó feladatok
3.2.5.1. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése
3.2.5.2. Az adminisztratív terhek csökkentése
3.2.5.3. Az esélyegyenlőség biztosítása
3.2.5.4. Az elszámoltathatóság megteremtése és a korrupció felszámolása
3.2.5.5. A kezdeményező kommunikáció megteremtése: konzultáció, partnerség, befogadás
3.3. Eljárás
3.3.1. A közigazgatás eljárásának fogalma
3.3.2. A közigazgatás eljárásának egységesítése és egyszerűsítése
3.3.2.1. A kormányzati működés felfeszítése és egységesítése
3.3.2.2. A minőségi jogalkotás, hatásvizsgálat és visszacsatolás
3.3.2.3. A jó ügyfélkapcsolat, ügyfelvétel – kormányablak
3.3.2.4. A költségvetés célszerű tervezése és végrehajtása (közbeszerzés)
3.4. Személyzet
3.4.1. A közigazgatás személyi hatóköre
3.4.2. A személyzeti igazgatás
3.4.3. A közszolgálati életpálya
3.4.3.1. A jogviszony jellege
3.4.3.2. Az életpálya elemei
4. A MAGYARY PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE
5. ÉRINTETT SARKALATOS TÖRVÉNYEK
Térbeli relevancia: Magyarország
Dokumentum nyelve: magyar
Szerzői joggal védett-e?: nem
Célcsoport szervezetek: államigazgatási szerv , egyéb szervezetek , önkormányzat , törvényhozó szerv
Célcsoport foglalkozási kategóriák: informatikus , jegyző , polgármester , projektmenedzser , Stratégia (politika-) alkotó , ügyfélszolgálati munkatárs
Közigazgatási feladatkör: Államigazgatási feladatok , Általános közigazgatási feladat , Önkormányzati feladatok
E-közigazgatási feladatkör: Az e-közigazgatással összefüggő jogszabályok előkészítése és megalkotása , E-közigazgatási stratégiák, programok tervezése , E-közigazgatási szakemberek kompetenciafejlesztése (képzés, továbbképzés, tanácsadás stb.) , Integrált és megosztott e-közigazgatási szolgáltatások kialakítása , Közigazgatási folyamatok egyszerűsítése és átalakítása, BO/FO folyamatok elektronizálásának megtervezése
Térítésköteles: nem
Hozzáférési jogosultság: látogatók
Kapcsolódó dokumentum:
A kapcsolódó dokumentum: Konzultáció a közigazgatás-fejlesztés nemzeti stratégiájáról , Lezárult a „Nemzeti konzultáció és megújuló jogszabályok a sikeres infokommunikációért” egyeztetés-sorozat , Open space - Alkalmazzunk-e, és ha igen milyen nemzetközi mintákat, példákat a fejelsztésben
Kapcsolat jellege: Hivatkozik rá (ez)
Kapcsolódó személy:
Kapcsolódó személy: Magyary Zoltán
Kapcsolat jellege: Hivatkozik erre